Подкрепа за успех

2021-2022

1. График групи НЕ 21-22
2. График групи ПГЕ 21-22

3. Обява и програма за междуучилищна дейност РУО Перник

2020-2021

1. График групи НЕ 20-21
2. График групи ПГЕ – ГЕ 20-21

2018-2019

„Всички ученици, участващи в заниманията по Проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2018/2019 година, приключиха успешно работата по проекта!“

1. График дейности Май 2019
2. График дейности Юни 2019