Подкрепа за успех

“Всички ученици, участващи в заниманията по Проект “Подкрепа за успех” през учебната 2018/2019 година, приключиха успешно работата по проекта!”

 

1. График дейности Май 2019

2. График дейности Юни 2019