Дейност 1: Допълнително обучение по Български езикСУ „Темелко Ненков“ работи по проекта с две групи – ПГ 5год. и ПГ 6год.