Компютърна зала

Компютърна зала

Обединено училище „Темелко Ненков“ разполага с добре оборудван компютърен кабинет.

Работните места са изцяло обзаведени с нов хардуер и софтуер с различни приложения.

Достъпът до интернет в кабинета е както чрез кабел, така и през wi-fi.