ИСТОРИЯ

Училище „Темелко Ненков” е едно от първите училища в град Перник.
Със средства на Мина Перник е построена нова училищна сграда в кв. „Твърди ливади“ и на 6 февруари 1939 година официално е открито новото училище в което се обучават ученици в 8 паралелки в начален курс и 12 паралелки в прогимназиален курс.
През годините училището претърпява множество промени и преименувания. Няколкократно преминава през трансформацията начално – основно – средно, години на ред в сградата са съвместявали дейност 2 училища.
През учебната 1974/1975 година в сградата остава само едно – IX основно училище, а от месец Май 1986 година то носи името „Темелко Ненков“.
През учебната 2000/2001 година училището е третото в страната и единственото на територията на Пернишка област, което дава възможност за ранно професионално обучение.
Откриват се паралелки с професионално обучение след 6 клас по специалностите Шивач, Шлосер и Мебелист, давайки възможност на ученици които не могат по една или друга причина да продължат образованието си, да излязат след завършване на основното си образование и с професия.
Училището разполага с добре оборудвани кабинети за професионално обучение. Ежегодно се работи за тяхната поддръжка и осъвременяване.
От учебната 2017/2018 година, училището става Обединено и предоставя възможност на учениците да се обучават по вече познатите две професионални направления „Шивач” и „Шлосер”, завършвайки Първи гимназиален етап (10 клас) със Свидетелство за първа степен професионална квалификация.
От учебната 2020/2021 година вече като Средно училище „Темелко Ненков“ даваме възможност на учениците ни да се обучават по професии:
    • Професия „Машинен монтьор“, Специалност „Металообработващи машини“;
    • Професия „Оператор в производството на облекло“, Специалност „Производство на облекло от текстил“.
Със завършване на 12 клас(втори гимназиален етап) учениците имат възможност да получат и Свидетелство за втора степен професионална квалификация.
Училището винаги е било и ще продължава да бъде със собствен облик, с богати традиции и авторитет, доказан през годините. Опирайки се на дългогодишната си история и гледайки уверено в бъдещето, училището днес има ясна и категорична мисия – да обучава и възпитава своите ученици в общочовешки ценности, в дух на толерантност и мултиетнически диалог. Да се превърне в желана територия за всяко дете, съобразно неговите възможности и потребности. Да развива потенциала на всеки ученик, давайки му възможност за ефективна социална и личностна реализация.
В училището се обучават 420 ученика, разпределени в 18 паралелки и 2 подготвителни групи.
Качественото образование се осигурява от 42 високо квалифицирани и доказали професионализма си педагози.
Училището работи по няколко проекта на Министерството на образованието и собствени, разработени по Европейските програми за развитие:
Проект „Училище за усмивки“, разработен от IX основно училище „Темелко Ненков“ – учебна 2013/2014 година;
Проект „Работилница за мечти“, разработен от IX основно училище „Темелко Ненков“ – учебна 2016/2017 година;
Проект „Твоят час”, общонационален проект на МОН – учебна 2016/2017 и 2017/2018година по който в училището се обучават ученици в 16 групи за обучителни затруднения и се развиват дейности по интереси в 9 клуба в различни направления – Приложни изкуства, Музика, Театър, Танци, Книжовност и Краезнание.
От учебната 2018/2019 година работим по проект „Подкрепа за успех“, а от следващата учебна година и по проект „Образование за утрешния ден“ и проект „Активно приобщаване в системата на преучилищното образование“. Работата ни по тези проекти продължава и през настоящата учебна година.
Средно училище „Темелко Ненков” е съвременно, изпълнено с живот и желание за развитие.
Едно училище с традиции и мисия, която го отвежда в бъдещето!

Средно училище „Темелко Ненков” е съвременно, изпълнено с живот и желание за развитие.
Едно училище с традиции и мисия, която го отвежда в бъдещето!