Библиотека

„Книгата – прозорец към света“ на това мото е подчинена работата на училищната библиотека.

Библиотеката ни разполага с голям набор от заглавия.

Тук всеки може да намери и отвори своя прозорец към необятният художествен свят.

Училищната библиотека е и мястото, където твори и развива своята дейност театралният ни клуб „Жест и слово“ с ръководител Лиза Антонова.